Artwork: Art from data carrier’s

Advertisements

TOP 5: Into the woods.

Artwork: Semi-abstract style

A deeper shade of black

Photo:Brutal NY.

Photo had taken in time period 1960 – 1990. Photographers : Unknown

Foto ir uzņemti laika periodā  no 1960-1990. Fotogrāfi: nezinami.

Photo: Journalist and photograph – William Vandivert.

 

I would like to tell story about one brave photographer and journalist – William Vandivert from USA journal ”LIFE”. In year 1945, he went to Berlin to look and show us war result in Berlin, he was first from all jounalists, but all of his photos just lately saw day light. He has captured rough Berlin’s ”face” after Hitler.Heavy photo’s.

 

Es vēlējos Jums pastāstīt stāstu par vienu ļoti drosmīgu fotogrāfu un žurnalistu – Viljamu Vandivertu kurš strādāja ASV žurnālā ”LIFE”. 1945.gadā viņš devās uz Berlīni lai paskatītos un arī parādītu mums smagā kara rezūltātu,viņš bija pirmais no visiem žurnālistiem, bet tikai nesen visi viņa foto beidzot ieraudzīja dienas gaismu. Viņš ir perfekti iemūžinājis skarbo Berlīnes ”seju” pēc Hitlera. Smagi foto.

Author:

Autors:

 

Music: Electronic music era.

Electronic music is music that employs electronic musical instruments and electronic music technology in its production. In general a distinction can be made between sound produced using electromechanical means and that produced using electronic technology.Examples of electromechanical sound producing devices include the telharmonium, Hammond organ, and the electric guitar. Purely electronic sound production can be achieved using devices such as the Theremin, sound synthesizer, and computer.
Electronic music was once associated almost exclusively with Western art music but from the late 1960s on the availability of affordable music technology meant that music produced using electronic means became increasingly common in the popular domain.Today electronic music includes many varieties and ranges from experimental art music to popular forms such as electronic dance music.

 

Elektroniskā mūzika ir plašs apzīmējums mūzikai, kura galvenokārt tiek veidota elektroniskā ceļa, izmantojot datorus, sintezatorus un citus instrumentus.
Elektroniskā mūzika kopš tās pirmsākumiem tika asociēta vienīgi ar rietumu akadēmisko mūziku, bet kopš 1960. gadu beigām ar straujo mūzikas tehnoloģiju pieaugumu elektroniskā mūzika ienāca arī populārajā mūzikā. Mūsdienās elektroniskā mūzika veido ļoti plašu žanru spektru, sākot no elektroakustiskās mūzikas līdz elektroniskajai deju mūzikai.